BIÊN HÙNG LIỆT SỬ: Bìa

book_BHLS

Để tưởng niệm anh linh
các bậc tiền nhân khai quốc công thần


Người viết sử viết bằng mực máu
Ta viết gì đau thấu thịt xương
Trước ta là bãi chiến trường
Sau ta thế hệ đang vươn nửa vời.

(Vô danh)

Biên Hùng Liệt Sử

Biên khảo: Thái Thụy Vy

Bìa trước: Long Lân Qui Phụng (Hùng Hà bấm – ViVi Hùng Kiệt phác hoạ)

Bìa sau: Hoa Bưởi (Thái Thụy Vy bấm)

Hình ảnh và trình bày: Song Vinh & Thái Thụy Vy

Nhà xuất bản Sông Phố Ấn hành lần thứ nhì
Tháng 10, năm 2004

Copyright by Sông Phố All rights reserved

1966E. Stephens Drive Tempe,
AZ. 85283-4913
Phone: (480)755-2425

MỤC LỤC

Lời Tựa

Lịch Sử

Địa Lý Phong Thủy:

– Long – Lân – Qui – Phụng

Nhơn Sự

1- Trần Nguơn Phiêu 2- Châu Kim Nhân 3- Nguyễn Ngọc Huy 4- Trần Văn Linh 5- Bình Nguyên Lộc 6- Nghệ sĩ Bắc Sơn 7- Nguyễn Tất Nhiên 8- Lý Văn Sâm 9- Đỗ Cao Trí. 10- Hoài Khanh và Tô Thùy Yên 11- Huỳnh Tấn Phát và Huỳnh Khánh Hội 12- Huỳnh Văn Nghệ 13- Hồ Văn Bữu 14- Lý Quang Diệu 15- Martine Bokassa 16- Việt Ấn. 17- NguyễnTuệ. – Trần Minh Tuấn 18- Nhạc sĩ Lê Hựu Hà 19- Nhạc sĩ Lê Trung Cang 20- Thiếu Tướng Phạm Xuân Ẩn

Đặc Sản Biên Hoà

– Đá Ong – Đàn đá

Sông

Núi

Lâm Sản

Hải Sản

Ẩm Thực

Kết Luận

Những bài viết của thân hữu

Huỳnh Sanh : Hướng Về Làng Tôi

Duy Lam : Những Ngày Cuối Cùng của Vùng I và Miền Nam

Hà Trung Yên : Nhớ Tới Biên Hoà Bởi Thái Thụy Vy

Xuân Vũ : Cảm Nghĩ về BHLS

Hồ Công Tâm : Giới Thiệu BHLS

Hứa Hoành : Cảm Nghĩ về BHLS

Trần Văn Linh : Lên Đường (thơ)

Vũ Công Lý : Nguyễn Tất Nhiên, vị linh mục không mặc áo dòng!

Trần Đình : Tưởng Nhớ Một Vì Sao.

Bác Sĩ Trần Nguơn Phiêu:

1- Trần Văn Giàu – Nhà Giáo Nhân Dân??

2- Hồ Hữu Tường và cái nghiệp làm báo

3- Nỗi Lòng Huỳnh Tấn Phát

4- Mùa Vu Lan Nhớ Ngoại

Tiểu sử Thái Thụy Vy

-1-
Lời
Tựa
-2-
Lịch
Sử
-3-
Địa Lý
Phong Thủy
-4-
Nhơn
Sự
-5-
Địa
-6-
Đặc
Sản
-7-
Lâm
Sản
-8-
Hải
Sản
-9-
Ẩm
Thực
-10-
Kết
Luận
-11-
Hùynh
Sanh
-12-
Duy
Lam
-13-

Trung Yên
-14-
Xuân
-15-
Hồ
Công Tâm
-16-
Hứa
Hoành
-17-
Trần
Văn Linh
-18-

Công Lý
-19-
Trần
Đình
-20-
Bác Sĩ Trần
Nguơn Phiêu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: