MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG

QUYỂN III
của
THIÊN HỒI KÝ “VƯỢT ĐƯỜNG  MÒN HỒ CHÍ MINH”

(Bản thảo quyển này bị mất hồi 1975 tại Sàigòn
Xuân Vũ viết lại xong tháng 12-1989 tại Hoa Kỳ)

 

Đường đi nắng sớm mưa chiều
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu mạng người

Vào đây thì chết ở đây,
Bao giờ mộ mọc xanh cây thì về.

Ca dao Trường Sơn

 

(xem tiếp tại đây)

Đánh máy: Lê Thy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: