Bạn Văn, Ống Kính Muôn Màu (Phan Ni Tấn)

Bạn Văn, Ống Kính Muôn Màu

Xin  mời bấm vào link trên đây để tải về máy slide show pps do Phan Ni Tấn thực hiện để thưởng thức những bức ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia:

  • An Miên
  • Hoàng Huy Mạnh
  • Hương Kiều Loan
  • Kiên Hoàng
  • Lệ Liễu
  • Nguyễn Hoạt
  • Nguyễn Ngọc Hạnh
  • Nguyễn Sơn
  • Thái Thụy Vy
  • Trần Công Nhung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: