CÁO PHÓ của Gia đình Anh Thái Thụy Vy Đỗ Trọng Luật

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng tiếc thương báo tin đến thân bằng quyến thuộc,
Chồng, Anh, Em, Chú, Bác, Cậu, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi

Ông ĐỖ KHOA LUẬT

Bút Hiệu: Thái Thụy Vy

Vừa qua đời lúc rạng sáng ngày chủ nhựt 09 tháng 02 năm 2014
Nhằm ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ Tại tư gia Pheonix Arizona
Hưởng Thọ 75 TUỔI

Linh cữu được quàn tại City Pheonix Arizona
Lễ Hỏa táng theo Nghi thức Phật Giáo và Lể Cầu Siêu đặt Linh Vị
được tổ chức trong gia đình tại chùa Đại Phước của dòng tộc ở Biên Hòa
cùng ngày Thứ Sáu 14 tháng 2 năm 2014

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

Vợ: Đỗ Ngọc Anh
Anh: Gia đình Đỗ Bá Nghiệp
Gia đình Đỗ Công Trường
Em: Gia đình Đỗ Tấn Sĩ
Gia đình Đỗ Trung Quân
Gia đình Đỗ Duy Ân
Gia đình Đỗ Trung Lưu
Gia đình Đỗ Thị Thanh Thủy
Gia đình Đỗ Thị Thanh Tuyền
Con, Cháu: Gia đình Đỗ Cao Luân
Gia đình Đỗ Thị Phương Linh
Gia đình Đỗ Quốc Anh
Gia đình Đỗ Thị Phương Lan

Cáo Phó Nầy Thay Thế Thiệp Tang, Xin Miễn Phúng Điếu và Vòng Hoa

Liên Lạc:
Điện Thoại: Chị Ngọc Anh (480) 897 1602
Email : Đỗ Trung Quân: quandoo2002@yahoo.com
Email : Đỗ Thị Thanh Thủy: thanhthuy.do@gmail.com

7 Responses to “CÁO PHÓ của Gia đình Anh Thái Thụy Vy Đỗ Trọng Luật”

 1. KTSNguyểnHửuTấn Says:

  PHÂN ƯU

  Hay tin anh Đổ Khoa Luật đã qua đời .

  Ngày chủ nhật 09 tháng 02 năm 2014 . Tại tư gia Pheonix Arizona . USA

  Gia đình chúng tôi xin được gởi đến lời thành kính phân ưu cùng qúy thân quyến .

  Và cầu xin hương linh anh Luật sớm về coỉ Niết Bàn .

  Kính bái .

  Các gia đình Kiến Trúc ở Australia .

  KTS Nguyển hửu Tấn .

 2. Đỗbá Khoa Says:

  Được tin buô`n bào huynh của anh Đỗ Trung Quân & chị Đỗ Thị Thanh Thủy là

  ông Đỗ Khoa Luật

  bút hiệu Thái Thụy Vy

  Đã mãn phân` tai Mỹ Quô’c ngày 09 tha’ng 2 năm 2014 ( tu’c 10 tha’ng giêng năm Gia’p Ngọ )

  Tang lể sẽ được cử hành tại Mỹ Quô’c

  Thay mặt cho gia đình kiê’n trúc & thân hữu tại BELGIQUE, chu’ng tôi xin ki’nh gửi tới

  gia đình anh Đỗ Khoa Luật và toàn đai gia dình ho Đỗ tai Biên Hoà lời thành thât chia buô`n

  Cùng câù chu’c hương linh anh Đỗ Khoa Luật mau được nhập Niê’t Bàn

  THÀNH KI’NH PHÂN ƯU

  – Bà quả phụ Dô ba’ Vinh & gia dình

  – Bà qua phu Hu`ynh kim Mang & gia dình

  – Ông bà Hô huu Thành & gia dình

  – Ông bà Lâm dân Truòng & gia dình

  – Ông bà Van công Sang & gia dính

  – Ông bà Tô tâ’n Tuo’c & gia dình

  – Ông bà Trâ`n quâ’c Hung Linh & gia dình

  Thay mặt cho gia dình KT và thân hữu tại BỈ Đỗ bá Khoa

 3. Vũ Thanh Sơn Says:

  Hội Á-Mỹ Cao Niên Arizona nhận được tin buồn
  Hội viên ĐỖ KHOA LUẬT
  (Văn thi sĩ Thái Thụy Vy )

  Từ trần sáng ngày 9 tháng 2 năm 2014 (Mùng 10 tháng 1 năm Giáp Ngọ.)
  Hưởng thọ 75 tuổi
  Chúng tôi, Hội viên Hội Á-Mỹ Cao Niên Arizona xin chia buồn cùng
  Chị Hội viên Đỗ Ann và gia đình
  Nguyện cầu cho hương linh Hội viên ĐỖ KHOA LUẬT
  sớm được vãng sinh miền cực lạc.

  Hội Á-Mỹ Cao Niên Arizona
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Chú gởi Phân Ưu Anh Đỗ khoa Luật,
  Chú Ngàn
  https://www.facebook.com/son.vu.180

 4. TBinh cho Ngoc Lan Says:

  Vô cùng xúc động khi nhận được tin buồn Anh ĐỖ KHOA LUẬT – THÁI THỤY VY đã
  qua đời. Chúng tôi một số thân hữu ở San Jose và Pháp xin chân thành chia buồn cùng
  Chị và tang quyến.

  Nguyện cầu hương lính Anh ĐỖ KHOA LUẬT được vãng sanh tịnh độ nơi cõi Phật.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Nguyễn Thị Lệ – Anh Lan Trần- Thuận Nhâm – Ngọc Lan

 5. Nguyen thi ngọc An H Says:

  Nhận được tin buồn anh Đổ trọng Luật ( là anh của bạn Đổ thị Thanh Tuyền -Belgique) đã mãn phần tại Arizona ,USA . Gia đình chúng tôi ,Nguyễn thị Ngọc Ẩn H xin được gửi lời thành kính phân ưu cùng gia đình bạn và thân quyến .
  Thành kính phân ưu
  Nguyễn thị Ngọc Ẩn H (bạn TH Ngô Quyền Biên Hoà)

 6. Ngo kim lien Says:

  Nhận được tin buồn Đổ Trọng Luật ( là anh của bạn Đổ thị Thanh Tuyền – Belgique ) đã mãn phần tại Arizona -USA .
  Chúng tôi xin chân thành gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình anh chị Luật và bạn Tuyền cùng thân quyến ,cầu xin Hương linh anh sớm về cỏi niết bàn .
  Thành kính phân ưu
  Ngô kim Liên ,Ẩn H và nhóm bạn học cũ ở ủng học Ngô Quyền Biên Hoà


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: